• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
W dniu 10 grudnia 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w 2. Debacie Strategia „Wymiar Sprawiedliwości 2020” - Sędziowie i prokuratorzy - model dojścia do zawodu, szkolenie ustawiczne, procedury nominacyjne i ich czas, zakres niezawisłości, odpowiedzialność dyscyplinarna.
Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych dotyczące zagadnień poruszanych w trakcie 1. Debaty Strategia „Wymiar Sprawiedliwości 2020” - Zarządzanie sądem, organy sądu, zgromadzenia sędziów

Czytaj więcej: 1. Debata Strategia "Wymiar Sprawiedliwości 2020"

W dniu 20 listopada 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w obradach IV Debaty Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości, organizowanej z inicjatywy SSP IUSTITIA - podczas dyskusji poruszono problem niezależności referendarza sądowego i pojęcia ochrony prawnej, ocen kwalifikacyjnych dla referendarzy sądowych, samorządu referendarskiego oraz procedur związanych z EPU.
W dniu 12 listopada 2012 roku Zarząd Stowarzyszenia skierował do Ministerstwa Sprawiedliwości dwa wnioski o udzielenie informacji publicznej.

Czytaj więcej: Ministerstwo Sprawiedliwości-wnioski o udzielenie informacji publicznej

W dniach 17-18 października 2012r przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Rejestrów Ksiąg Wieczystych w Brukseli. Głównym punktem spotkania była wizyta w Rejestrze Ziemskim w Brukseli (odpowiednik polskiego sądu wieczystoksięgowego) i zapoznanie się z jego funkcjonowaniem.

Czytaj więcej: Europejskie Stowarzyszenie Rejestrów Ksiąg Wieczystych, Bruksela 17-18.10.2012

W dniach 17-19 września 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w XVIII Międzynarodowym Kongresie Prawa Rejestrowego (The International Congress on Registration Law) w Amsterdamie organizowanym przez CINDER.
CINDER (The International Center for Registration Law) w Madrycie jest stowarzyszeniem międzynarodowym, które powstało w 1972 roku z zadaniem promowania badań nad rejestrami nieruchomości i proklamowania najlepszych praktyk rejestrowych na całym świecie. Jest to organizacja światowa, do której mogą należeć wszelkie instytucje akademickie oraz zawodowe związane z rejestrami/ewidencjami nieruchomości.Jednym ze statutowych celów CINDER jest organizacja w dwuletnim odstępie czasu kongresów poświęconych m.in. prawu rejestrowemu z zakresu ksiąg wieczystych.
W dniu 12 października 2012 roku w serwisie "Rządowy Proces Legislacyjny" opublikowano projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w wersji po uzgodnieniach resortowych. Projekt zakłada poszerzenie kompetencji procesowych referendarza sądowego w postępowaniach: egzekucyjnym, upominawczym (tzw. tradycyjnym) oraz depozytowym. Tekst zawiera również obszerne ustosunkowanie się do uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych, w tym i uwag naszego Stowarzyszenia.
W dniu 29 września 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Notariuszy RP, poświęconej nowelizacji Kodeksu cywilnego, a w szczególności nowelizacji Księgi II - Własność i inne prawa rzeczowe.
© 1999-2023 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla