• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
SSP „Iustitia” skorzystało z zaproszenia Stowarzyszenia Zdrowa Praca i partnerów tego Stowarzyszenia w ten sposób, że dwóch wiceprezesów: Jolanta Korwin-Piotrowska i Barbara Zawisza wzięło udział w spotkaniu, które odbyło się w dniu 26 listopada 2014 roku w Warszawie. W czasie tego spotkania „Iustitia” została poinformowana o projekcie „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutki zdrowotne”, jego celach i źródłach finansowania. Szczegóły o projekcie, podmiocie, który podjął się jego wykonania, a także partnerach projektu znajdują się na stronie www.temida.zdrowapraca.org .
Badanie ankietowe, które przewiduje projekt ma na celu ustalenie poziomu stresu związanego z pracą w polskich sądach, czy osoby związane z sądownictwem wykazują potrzebę na zmianę sytuacji zawodowej, czy w miejscu pracy występuje ryzyko mobbingu, a także zdiagnozowanie sposobów w jaki te osoby radzą sobie ze stresem. Psychologowie związani z projektem podkreślają, że stres zawodowy niesie ryzyko dla zdrowia człowieka, przy czym najczęściej występującymi problemami są: dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, choroby układu krążenia, cukrzyca i depresja. Przeciążenie ilością i rodzajem pracy, brak wsparcia ze strony przełożonych i współpracowników, niesprawiedliwość organizacyjna (między innymi brak wynagrodzenia w postaci nie tylko pieniężnej, ale także prestiżu czy pochwały za wysiłek włożony w pracę), niejasne wymagania, niesprecyzowane kryteria awansu, zagrożenia zatrudnienia i inne ryzyka powodują stres zawodowy, a ten z kolei skutkuje chorobą. Po anonimowym badaniu, które obejmie reprezentatywną grupę sędziów, asystentów, referendarzy, urzędników, pracowników i kuratorów, jego wyniki będą opracowane i podane do publicznej wiadomości w Polsce, w tym wysłane do KRS, Ministra Sprawiedliwości, dyrektorów sądów i za granicą. Powstanie „ biała księga’’ z monitoringu. Planowana jest także debata podmiotów zainteresowanych projektem z udziałem mediów. Badania staną się także podstawą wypracowania profilaktyki ochrony zdrowia osób zatrudnionych w sądach.
Zarząd SSP „Iustitia” apeluje do sędziów i innych grup zawodowych związanych z polskimi sądami, aby wzięły udział w badaniu ankietowym, które jest na stronie www.temida.zdrowapraca.org. Trzeba będzie poświęcić na wypełnienie ankiety od 45 minut do 3 godzin, ale poświęcenie czasu i wysiłek przy tej czynności mogą w dalszej perspektywie przyczynić się do zmian w zakresie obciążenia pracą w sądach i zmniejszenia stresu związanego z zatrudnieniem.
© 1999-2024 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla