• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl

Szanowni Państwo,
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2024 roku (sobota) o godzinie 11:30 w Krakowie w sali numer K-711 w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ulicy Przy Rondzie 7, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:
1.przedstawienie i zatwierdzenie:
- sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2023 rok
- sprawozdania finansowego za 2023 rok
- głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z wykonanych w 2023 roku obowiązków
- zmiany we Władzach Stowarzyszenia
- zmiany w statucie
2.ustalenie dalszych kierunków działania Stowarzyszenia oraz omówienie spraw bieżących i zgłoszonych propozycji.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące porządku obrad Walnego Zebrania a także potwierdzenie zamiaru przybycia na termin Zebrania proszę kierować na podany adres siedziby Stowarzyszenia lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 czerwca 2024 roku.
W przypadku braku możliwości osobistego przybycia na wskazany powyżej termin Zebrania, dopuszcza się reprezentację i głosowanie na Zebraniu przez pełnomocnika na podstawie udzielonego pisemnie pełnomocnictwa.

Zarząd OSRS

W dniu 9 maja 2024 roku Zarząd przesłał do resortu założenia zmian ustawowych co do zakresu kompetencji oraz statusu ustrojowego referendarza sądowego w sądzie powszechnym.

Zgodnie z uzyskaną w dniu 13 maja 2024 roku z Ministerstwa Sprawiedliwości informacją, publikujemy dane statystyczne o liczbie etatów referendarskich oraz o liczbie załatwionych przez referendarzy spraw w 2023 roku.

W dniu 24 kwietnia 2024 roku w Warszawie miało miejsce spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych LEX IUSTA oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych.
Stowarzyszenia Referendarzy przedstawiły zagadnienia dotyczące konieczności wzmocnienia pozycji ustrojowej referendarza, poszerzenia drogi awansu zawodowego, w tym przechodzenia do innych zawodów prawniczych, zwiększenia liczby etatów referendarskich, likwidacji przepisów, które mogą stanowić element ograniczenia niezależności referendarz tj. ocen okresowych lub wprowadzenia odwołania od ocen okresowych do prezesa sądu nadrzędnego, likwidacji norm pracy, wprowadzenia regulacji przyznających zebraniom referendarzy i przedstawicielom referendarzy kompetencji takich aby był to element samorządu referendarzy np. udział w kolegium Sądu Okręgowego, wyłączenia z czynności wykonywanych przez referendarzy sądowych czynności, które powinny być wykonywane przez asystentów sędziów. Wskazano na konieczność uregulowania statusu referendarzy w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych bez odesłania do ustawy o pracownikach sądów aby jednoznacznie przesądzić status referendarza sądowego jako orzecznika. Wspomniano także o konieczności zmiany w zakresie uregulowania świadczeń emerytalnych dla naszej grupy zawodowej.
Dyskutowano o ewentualnym poszerzeniu kompetencji referendarzy między innymi o sprawy o wykroczenia. Wskazaliśmy, iż wszelkie poszerzenie kompetencji może następować jedynie z jednoczesnym wzrostem liczby referendarzy sądowych oraz uregulowaniem statusu ustrojowego.
Wiceminister Sprawiedliwości SSO Dariusz Mazur wskazał, iż podziela wspólne stanowisko Stowarzyszeń, iż referendarze sądowi powinni uczestniczyć w pracach nad opracowywaniem projektów ustaw dotyczących referendarzy sądowych.
Stowarzyszenie w najbliższym czasie prześle do resortu propozycje zmian w zakresie statusu ustrojowego i w zakresie kompetencji referendarzy sądowych.

W dniu 25 stycznia 2024 roku Zarząd Stowarzyszenia skierował do Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA opinię do opublikowanego projektu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w części dotyczącej pozycji ustrojowej referendarza sądowego (https://www.iustitia.pl/79-informacje/4810-ustawa-prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych-gotowy-projekt-z-uzasadnieniem).

Zarząd informuje, że opinia Stowarzyszenia zostanie przekazana do wiadomości Ministerstwu Sprawiedliwości.

Zgodnie z uzyskaną w dniu 26 października 2023 roku z Ministerstwa Sprawiedliwości informacją, publikujemy dane statystyczne o liczbie etatów referendarskich oraz o liczbie załatwionych przez referendarzy spraw w 2022 roku.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych uprzejmie przypomina Członkom Stowarzyszenia o uiszczeniu składki członkowskiej za 2024 rok.
Składka członkowska wynosi w skali roku 70,00 złotych (5,83 zł/miesiąc).
Pragniemy przypomnieć, że dzięki Państwa wpłatom Stowarzyszenie może należycie realizować cele statutowe, a także komunikować się ze środowiskiem poprzez utrzymywanie strony internetowej, w tym forum dyskusyjnego.
Osobom niezrzeszonym, a korzystającym np. z forum dyskusyjnego na stronie internetowej Stowarzyszenia, proponujemy wsparcie działań Stowarzyszenia poprzez dobrowolne wpłaty na konto Stowarzyszenia (z dopiskiem „darowizna na rzecz OSRS”).
Dane rachunku bankowego Stowarzyszenia: 94 1140 2004 0000 3202 8181 6747.
Zarząd dziękuje za finansowe wspieranie Stowarzyszenia.

© 1999-2024 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla