• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl

W dniu 24 kwietnia 2024 roku w Warszawie miało miejsce spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych LEX IUSTA oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych.
Stowarzyszenia Referendarzy przedstawiły zagadnienia dotyczące konieczności wzmocnienia pozycji ustrojowej referendarza, poszerzenia drogi awansu zawodowego, w tym przechodzenia do innych zawodów prawniczych, zwiększenia liczby etatów referendarskich, likwidacji przepisów, które mogą stanowić element ograniczenia niezależności referendarz tj. ocen okresowych lub wprowadzenia odwołania od ocen okresowych do prezesa sądu nadrzędnego, likwidacji norm pracy, wprowadzenia regulacji przyznających zebraniom referendarzy i przedstawicielom referendarzy kompetencji takich aby był to element samorządu referendarzy np. udział w kolegium Sądu Okręgowego, wyłączenia z czynności wykonywanych przez referendarzy sądowych czynności, które powinny być wykonywane przez asystentów sędziów. Wskazano na konieczność uregulowania statusu referendarzy w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych bez odesłania do ustawy o pracownikach sądów aby jednoznacznie przesądzić status referendarza sądowego jako orzecznika. Wspomniano także o konieczności zmiany w zakresie uregulowania świadczeń emerytalnych dla naszej grupy zawodowej.
Dyskutowano o ewentualnym poszerzeniu kompetencji referendarzy między innymi o sprawy o wykroczenia. Wskazaliśmy, iż wszelkie poszerzenie kompetencji może następować jedynie z jednoczesnym wzrostem liczby referendarzy sądowych oraz uregulowaniem statusu ustrojowego.
Wiceminister Sprawiedliwości SSO Dariusz Mazur wskazał, iż podziela wspólne stanowisko Stowarzyszeń, iż referendarze sądowi powinni uczestniczyć w pracach nad opracowywaniem projektów ustaw dotyczących referendarzy sądowych.
Stowarzyszenie w najbliższym czasie prześle do resortu propozycje zmian w zakresie statusu ustrojowego i w zakresie kompetencji referendarzy sądowych.

© 1999-2024 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla