• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl

W dniu 14 stycznia 2014 roku w siedzibie Sądu Najwyższego przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w debacie kończącej prace Okrągłego Stołu dla Sądownictwa zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów IUSTITA.
Szczegółowe informacje dotyczące debaty znaleźć można na stronie Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

W dniach 15-16 stycznia 2014 roku przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w konferencji "Proces wdrażania strategii wymiaru sprawiedliwości na tle doświadczeń europejskich oraz zaleceń i rekomendacji CEPEJ”, która odbyła się w Warszawie w Bibliotece Uniwersyteckiej zorganizowanej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management.

Czytaj więcej: Konferencja CEPEJ, Warszawa 15.01.-16.01.2014

W dniu 10 grudnia 2013 roku przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w XVIII Walnym Zgromadzeniu  ELRA (European Land Registry Association) w Brukseli.

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie ELRA, Bruksela 10.12.2013

W dniu 24 października 2013r. przedstawiciele Stowarzyszenia - referendarze Marta Rękawek – Pachwicewicz i Iwona Skonieczna-Masłowska wzięły udział w konferencji "Challenges in E-justice" w Wilnie zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej z okazji objęcia przez Litwę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2013 roku.

Czytaj więcej: Konferencja "Challenges in E-justice", Wilno 24.10.2013

Ministerstwo Sprawiedliwości odniosło się do części uwag zgłoszonych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych do rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości związanych z ustawą z dnia 10 maja 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 654) zmieniającym rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – regulamin urzędowania sądów powszechnych oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności. Wskazane dokumenty zostały podpisane przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 18 lipca 2013 roku, a następnie zostały przesłane do Rządowego Centrum Legislacji celem publikacji w Dzienniku Ustaw.
Poniżej elektroniczna wersja treści rozporządzeń wraz z uzasadnieniem i omówieniem wyniku konsultacji społecznych.
W dniu 10 czerwca 2013 roku Zarząd otrzymał z Departamentu Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości (DPrC-I-410-9/13) do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności, Regulamin urzędowania sądów powszechnych oraz w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W dniu 25 czerwca 2013 roku Zarząd przesłał do resortu opinię Stowarzyszenia w zakresie przesłanych projektów.

W dniu 18 stycznia 2013 roku Zarząd Stowarzyszenia podpisał list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy z przedstawicielami Generalnego Dyrektoriatu Ksiąg Wieczystych i Katastru w Turcji (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - General Directorate of Land Registry and Cadastre in Ancara (www.tkgm.gov.tr).

Czytaj więcej: List intencyjny do GDKWiK w Turcji

Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło odpowiedzi na wnioski Stowarzyszenia o udzielenie informacji publicznej.

Czytaj więcej: Wnioski o udzielenie informacji publicznej

© 1999-2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla