• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl

W dniu 10 czerwca 2013 roku Zarząd otrzymał z Departamentu Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości (DPrC-I-410-9/13) do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności, Regulamin urzędowania sądów powszechnych oraz w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W dniu 25 czerwca 2013 roku Zarząd przesłał do resortu opinię Stowarzyszenia w zakresie przesłanych projektów.

W dniu 18 stycznia 2013 roku Zarząd Stowarzyszenia podpisał list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy z przedstawicielami Generalnego Dyrektoriatu Ksiąg Wieczystych i Katastru w Turcji (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - General Directorate of Land Registry and Cadastre in Ancara (www.tkgm.gov.tr).

Czytaj więcej: List intencyjny do GDKWiK w Turcji

Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło odpowiedzi na wnioski Stowarzyszenia o udzielenie informacji publicznej.

Czytaj więcej: Wnioski o udzielenie informacji publicznej

W dniu 4 grudnia 2012 roku XVI Walne Zgromadzenie ELRA (European Land Registry Association) w Brukseli podjęło uchwałę o przyjęciu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych w poczet swoich członków.
W dniach 13-14 grudnia 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w XI Ogólnopolskiej Konferencji Wieczystoksięgowej pn.: Księgi wieczyste i hipoteka w praktyce sądowej i bankowej”. Organizatorem konferencji była Fundacja Na Rzecz Kredytu Hipotecznego w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Czytaj więcej: XI Ogólnopolska Konferencja Wieczystoksięgowa

W dniu 12 grudnia 2012 roku, w sprawie o sygn. K 1/12, Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczący wynagrodzenia sędziów i orzekł, że zamrożenie wynagrodzeń sędziów w 2012 r. nie narusza konstytucji. Publikujemy pełny tekst informacji ze strony Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej: Zamrożenie wynagrodzeń sędziów w 2012 r. nie narusza konstytucji

W dniu 10 grudnia 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w 2. Debacie Strategia „Wymiar Sprawiedliwości 2020” - Sędziowie i prokuratorzy - model dojścia do zawodu, szkolenie ustawiczne, procedury nominacyjne i ich czas, zakres niezawisłości, odpowiedzialność dyscyplinarna.
Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych dotyczące zagadnień poruszanych w trakcie 1. Debaty Strategia „Wymiar Sprawiedliwości 2020” - Zarządzanie sądem, organy sądu, zgromadzenia sędziów

Czytaj więcej: 1. Debata Strategia "Wymiar Sprawiedliwości 2020"

© 1999-2021 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla