• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl

1. Podsumowanie dwuletniego projektu ELRA - Interoperability Model of Land Administration (IMOLA)
W styczniu 2016 roku w Brukseli odbyło się ostatnie Międzynarodowe Seminarium podsumowujące projekt Interoperability Model of Land Administration (IMOLA) współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu E-Justice.

Organizatorem Seminarium oraz liderem projektu było  European Land Registry Association (ELRA) z siedzibą w Brukseli, zaś Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych w Krakowie aktywnie uczestniczyło w realizacji projektu, w tym było jednym z czterech organizatorów Międzynarodowego Seminarium w Krakowie w październiku 2015 r. Poprzednie seminaria miały miejsce w Madrycie (instytucja goszcząca: Colegio de Registradores de España), Atenach (instytucja goszcząca: Land Registrars Association of Greece) i Wiedniu (instytucja goszcząca: The Federal Ministry of Justice).
European Land Registry Association (ELRA) z siedzibą w Brukseli jest organizacją non-profit skupiającą instytucje i organizacje związane z prowadzeniem ksiąg wieczystych, oficjalnie akredytowaną przy Komisji Europejskiej (www.elra.eu).
Podstawowe cele projektu IMOLA to porównanie krajowych porządków prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie organizacji i funkcjonowania ksiąg wieczystych oraz podstaw prawa rzeczowego, a także dyskusja na temat zakresu i treści informacji, które powinny znaleźć się na portalu E-Justice w zakładce „Land Registry”, budowanym i administrowanym przez Komisję Europejską w celu rozwoju europejskiej przestrzeni sprawiedliwości (na podstawie Multiannual European e-Justice Action Plan 2014-2018 (13493/13 EJUSTICE, Brussels, 11 September 2013)).
Podczas Seminarium w Brukseli członek zarządu OSRS Marta Rękawek-Pachwicewicz zaprezentowała wyniki dotychczasowych badań prawnoporównawczych w zakresie polskich ksiąg wieczystych w ramach wystąpienia nt. „The implementation of the European Land Registry Document in EU Member States”.
Wnioski z analiz sporządzonych w ramach projektu, w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele OSRS działający jako CPs, zostały przekazane Komisji Europejskiej celem podjęcia dalszych prac legislacyjnych.

2. Udział przedstawicieli OSRS w projekcie ELRA “Ciwil justice programme framework partnership agreement”
W ramach współpracy z European Land Registry Association (ELRA) z siedzibą w Brukseli, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych aktywnie uczestniczy w realizacji projektu Ciwil justice programme framework partnership agreement finansowanego przez Komisję Europejską (DG Justice). Główny cel projektu to ocena wdrożenia przez prawne rejestry nieruchomości (odpowiednik polskich ksiąg wieczystych) prawa wspólnotowego pod kątem komplementarności i poprawności oraz analiza problemów praktycznych i próba ich wspólnego rozwiązania. Projekt obejmuje analizę Regulation on Succession and the European Certificate of Inheritance,  Regulations (UE) Nº 1215/2012 and (UE) Nº 848/2015 i opiera się o merytoryczną analizę i dyskusję. Do tej pory odbyły się dwa seminaria:
-w Hiszpanii (kwiecień 2016) nt. “Procedures and practices of registration of the judiciary resolutions and acceptation of foreign documents of other MSs within scope of Regulation (UE) 1215/2012”
-w Finlandii (październik 2016) nt. “Procedures and practices of registration of certificates of inheritance and judiciary resolutions or public documents issued within scope of the Regulation (UE) 650/2012”.
Kolejne seminarium odbyło się w Portugalii w marcu 2016 r. i dotyczyło tematu “Insolvency. Research about the land registration aspects stemming from Regulation (UE) 2015/848 on Insolvency Proceedings”. Uczestnikami byli ELRN CPs z 19 państw członkowskich, w tym Polski (przedstawiciele OSRS) oraz sędziowie z Niemiec, Włoch, Anglii i Walii, Polski i Hiszpanii. Językiem roboczym spotkań jest angielski. Więcej informacji na stronach ELRA  (www.elra.eu).

3. XX. Międzynarodowy Kongres Prawa Rejestrowego w Dubaju
W lutym 2016 r. członek Zarządu Stowarzyszenia uczestniczył w XX Międzynarodowym Kongresie Prawa Rejestrowego (The International Congress on Registration Law) w Dubaju organizowanym przez CINDER-IPRA nt „Smart registration for a smart city”. Referendarz sądowy dr Marta Rękawek-Pachwicewicz z Sądu Rejonowego w Białymstoku wygłosiła tam referat nt. „Polish challenge in IT and registry law – from a land book to the Land Book Registry System”, który zostanie opublikowany w 2017 r.
CINDER (The International Center for Registration Law) w Madrycie jest stowarzyszeniem międzynarodowym, które powstało w 1972 roku z zadaniem promowania badań nad rejestrami nieruchomości i proklamowania najlepszych praktyk rejestrowych na całym świecie. Jest to organizacja światowa, do której mogą należeć wszelkie instytucje akademickie oraz zawodowe związane z rejestrami/ewidencjami nieruchomości. Jednym ze statutowych celów CINDER jest organizacja w dwuletnim odstępie czasu kongresów poświęconych m.in. prawu rejestrowemu z zakresu ksiąg wieczystych. Językiem roboczym Kongresu był angielski. Więcej informacji na stronach www.cinderdubai2016.com.

© 1999-2024 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla