• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
W dniach 17-19 września 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w XVIII Międzynarodowym Kongresie Prawa Rejestrowego (The International Congress on Registration Law) w Amsterdamie organizowanym przez CINDER.
CINDER (The International Center for Registration Law) w Madrycie jest stowarzyszeniem międzynarodowym, które powstało w 1972 roku z zadaniem promowania badań nad rejestrami nieruchomości i proklamowania najlepszych praktyk rejestrowych na całym świecie. Jest to organizacja światowa, do której mogą należeć wszelkie instytucje akademickie oraz zawodowe związane z rejestrami/ewidencjami nieruchomości.Jednym ze statutowych celów CINDER jest organizacja w dwuletnim odstępie czasu kongresów poświęconych m.in. prawu rejestrowemu z zakresu ksiąg wieczystych.
W dniu 12 października 2012 roku w serwisie "Rządowy Proces Legislacyjny" opublikowano projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w wersji po uzgodnieniach resortowych. Projekt zakłada poszerzenie kompetencji procesowych referendarza sądowego w postępowaniach: egzekucyjnym, upominawczym (tzw. tradycyjnym) oraz depozytowym. Tekst zawiera również obszerne ustosunkowanie się do uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych, w tym i uwag naszego Stowarzyszenia.
W dniu 29 września 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Notariuszy RP, poświęconej nowelizacji Kodeksu cywilnego, a w szczególności nowelizacji Księgi II - Własność i inne prawa rzeczowe.
W dniu 26 września 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym prace nad Strategią „Wymiar Sprawiedliwości 2020”, zorganizowanym z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości (informacje ze strony resortu).
Publikujemy tekst wystąpienia przedstawiciela Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych – dr Marty Rekawek-Pachwicewicz – w dniu 26 września 2012 roku podczas debaty inaugurującej prace nad stworzeniem strategii „Wymiar sprawiedliwości 2020”.

Czytaj więcej: Strategia "Wymiar Sprawiedliwości 2020"

W dniu 20 września 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w obradach III Debaty Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości, organizowanej z inicjatywy SSP IUSTITIA.

W Dzienniku Gazeta Prawna - dodatek Prawnik (nr 167) z dnia 29 sierpnia 2012 roku ukazał się wywiad przeprowadzony przez red. Anetę Mościcką z Członkiem Zarządu Stowarzyszenia: Rejestry sądowe służą nie tylko ochronie prawnej.

W dniu 21 sierpnia 2012 roku została podpisana pomiędzy Stowarzyszeniem a Fundacją na Rzecz Kredytu Hipotecznego w Warszawie umowa, na podstawie której Fundacja sfinansuje wyjazd dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia na XVIII Międzynarodowy Kongres Prawa Rejestrowego organizowany przez Stowarzyszenie CINDER w dniach 17 – 19 września 2012 roku w Amsterdamie.

Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o ponownym zaskarżeniu nowelizacji przepisów o ustroju sądów i skierowaniu w tej sprawie dwóch wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.
© 1999-2023 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla