• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
W dniach 13-14 grudnia 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w XI Ogólnopolskiej Konferencji Wieczystoksięgowej pn.: Księgi wieczyste i hipoteka w praktyce sądowej i bankowej”. Organizatorem konferencji była Fundacja Na Rzecz Kredytu Hipotecznego w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.
XI Ogólnopolska Konferencja Wieczystoksięgowa – Sprawozdanie
W dniach 13-14 grudnia 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w XI Ogólnopolskiej Konferencji Wieczystoksięgowej pn.: Księgi wieczyste i hipoteka w praktyce sądowej i bankowej”. Organizatorem konferencji była Fundacja Na Rzecz Kredytu Hipotecznego w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.
Fundacja, w ramach swych celów statutowych, które obejmują wszechstronną działalność, w tym naukową, badawczą, oświatową, wydawniczą zmierzającą do wprowadzenia, udoskonalenia, usprawnienia funkcjonowania w systemie finansowo-bankowym i prawno-instytucjonalnym długoterminowych kredytów i pożyczek w oparciu o wykorzystanie różnych form zabezpieczenia na nieruchomości, po raz kolejny już organizuje konferencję poświęconą szeroko rozumianej problematyce bankowości hipotecznej oraz finansowania hipotecznego.
Tegoroczna, XI edycja Konferencji Wieczystoksięgowej miała niezwykle ciekawy program i intensywny przebieg. Poruszono na niej wiele istotnych zagadnień hipotecznych, ciągle budzących wątpliwości w praktyce sądowej i bankowej, a które pojawiły się z wejściem w życie nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 26.06.2009 r.
Program konferencji obejmował sześć paneli tematycznych, obejmujących referaty tematyczne oraz ustosunkowanie się do pytań nadesłanych przed konferencją przez orzeczników i użytkowników KW, na podstawie ankiety (udostępnionej do wypełnienia m.in. na stronie internetowej naszego stowarzyszenia), jak również komentarz osób zaproszonych do Loży Komentatorów.
W ramach pierwszego panelu „zmiany systemowe” prof. dr. hab. Jerzy Pisuliński omówił najistotniejsze zmiany w zakresie prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych wypracowywane w pracach Komisji Kodyfikacji ds. Reformy Prawa Cywilnego, natomiast Bogdan Pękalski z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości wskazał na dalsze kierunki i plany reformy szeroko rozumianego elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego. Spośród tych planów warto wskazać na zmiany, których wejście w życie ma nastąpić jeszcze w 2013 roku, a które przewidują utworzenie wyszukiwarki ksiąg wieczystych w CBD, dostępnej dla określonych instytucji publicznych, po uzyskaniu jednorazowej zgody Ministerstwa Sprawiedliwości w stosownym trybie, utworzenie trybu elektronicznego składania wniosków o odpisy z CI oraz trybu pozyskiwania wydruków komputerowych, mających moc odpisu z księgi wieczystej na wzór wydruków z CI KRS oraz planowane zmiany w wyglądzie odpisu z księgi wieczystej, w celu poprawienia jego czytelności. Wskazano także na prace nad zmianą postępowania wieczystoksięgowego w zakresie elektronicznego składania wniosków przez notariuszy oraz komorników oraz związane z tym trybem zmiany w zakresie pozycji procesowej ww. podmiotów. W ramach pierwszego panelu sędzia SN Zbigniew Strus przedstawił interesujące wystąpienie dotyczące granic kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym, z uwzględnieniem uchwały SN z dnia 16.12.2009 r., III CZP 80/09.
W ramach kolejnych paneli poruszano problemy hipoteczne z bieżącej praktyki sądów wieczystoksięgowych oraz problemy na styku praktyki notarialnej i bankowej dotyczące ksiąg wieczystych. Do najciekawszych wystąpień należały m.in. referat dr Bartłomieja Swaczyny z Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczący problematyki opróżnionego miejsca hipotecznego oraz związany z nim tematycznie referat dr Izabeli Makowskiej z BRE Bank Hipoteczny S.A. o klauzulach umownych dotyczących rozporządzania miejscem hipotecznym, referat dr Anny Stangret-Smoczyńskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczący problematyki zmiany treści hipotek i wierzytelności hipotecznych, czy też referat Piotra Sicińskiego - notariusza w Warszawie dotyczący hipoteki łącznej „wtórnej”.
Wystąpienia te były o tyle interesujące, że dawały uczestnikom konferencji asumpt do dyskusji nad najbardziej palącymi problemami hipotecznymi, pozwalały też spojrzeć na rozwiązania prawne dotyczące instytucji hipoteki z szerszej, innejperspektywy, nie tylko z horyzontu sądu dokonującego wpisu w księdze wieczystej, ale także w kontekście bieżącej praktyki bankowej, czy notarialnej oraz z punktu widzenia przedstawicieli doktryny.
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele różnych profesji prawniczych mający w swej praktyce do czynienia z księgami wieczystymi i hipoteką, wśród nich duże grono referendarzy sądowych, sędziowie, notariusze, adwokaci i radcowie prawni zajmujący się problematyką bankowości hipotecznej, przedstawiciele nauki.
Część referendarzy sądowych miała możliwość wzięcia udziału w konferencji z ramienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych w ramach współpracy z Fundacją na rzecz Kredytu Hipotecznego w Warszawie. Za zaproszenie oraz finansowe wsparcie uczestnictwa naszych przedstawicieli na Konferencji należą się szczególne podziękowania pani dr Agnieszce Drecewicz-Tułodzieckiej – Prezes Fundacji.
Niezwykle miłym akcentem pierwszego dnia Konferencji, było wieczorne spotkanie wigilijne, w którym uczestnicy konferencji mieli przyjemność uczestniczyć, aby podzielić się radością Świąt w gronie osób zasłużonych dla rozwoju rynku hipotecznego, jego wysokich standardów prawnych. Spotkanie uświetnił występ Warszawskiego Chóru Międzyparafialnego przy św. Barbarze, który zaprosił wszystkich obecnych do wspólnego kolędowania.
© 1999-2021 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla