• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
W dniu 12 listopada 2012 roku Zarząd Stowarzyszenia skierował do Ministerstwa Sprawiedliwości dwa wnioski o udzielenie informacji publicznej. W pierwszym wniosku wystąpiono o podanie jakie dane były brane pod uwagę przy tworzeniu 100 nowych stanowisk sędziego w okręgach Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga (M.P. z 2012 roku, poz.: 669, 706, 709 i 737) oraz o nie utworzeniu w ich miejsce nowych stanowisk referendarza sądowego. Zadano także pytanie jakie są planowane liczby etatów sędziowskich i referendarskich w całym kraju w roku 2013. Zarząd OSRS chce w ten sposób uzyskać informacje czy i w jaki sposób Ministerstwo Sprawiedliwości dąży do realizacji w praktyce dyspozycji przepisu art. 2 § 2 i 2a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, które stanowią, że zadania z zakresu ochrony prawnej, inne niż wymiar sprawiedliwości, wykonują w sądach referendarze sądowi, a sędziowie mogą je wykonywać, jeżeli ich wykonywanie przez referendarzy sądowych nie jest możliwe. Obecnie bowiem obsada etatów referendarskich w sądach powszechnych jest niewystarczająca aby w pełni zrealizowany był choćby dotychczasowy zakres kompetencji procesowych referendarza. Należy tu przypomnieć, że ów zakres kompetencji został ostatnio poszerzony ustawą z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 233 poz. 1381), która weszła w życie 3 maja 2012 r., a jednocześnie toczą się prace legislacyjne nad projektami zakładającymi dalsze poszerzanie kompetencji w postępowaniu cywilnym i karnym. OSRS co do zasady popiera wprowadzone i planowane zmiany w obszarze procedury sądowej, jednakże wyraża jednocześnie troskę o rzeczywiste wdrożenie nowych regulacji.
W drugim wniosku wystąpiono o podanie kryteriów branych pod uwagę przy doborze organizacji społecznych zaproszonych do konsultacji projektów aktów prawnych dotyczących kosztów sądowych. OSRS jest bowiem pomijane w toku konsultacji społecznych, a opinie składane przezeń z inicjatywy własnej są ignorowane, tj. projektodawca ani nie ustosunkowuje się do nich, ani nie podaje ich treści do publicznej wiadomości w serwisie RPL. Dzieje się tak pomimo że referendarz sądowy jest urzędnikiem umocowanym prawnie do orzekania w przedmiocie kosztów sądowych.
O odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości poinformujemy osobno.
© 1999-2021 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla