• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
W dniu 10 grudnia 2013 roku przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w XVIII Walnym Zgromadzeniu  ELRA (European Land Registry Association) w Brukseli.
Głównym punktem obrad było przyjęcie do ELRA nowego członka: Ministerstwa Sprawiedliwości Austrii. Aktualnie, włączając członkostwo Austrii, ELRA obejmuje 31 stowarzyszeń z 24 krajów Unii Europejskiej.
Na  porannej sesji podsumowano dotychczasową  działalność ELRA, a także wiele uwagi poświęcono  planom na przyszłość.Prezydent ELRA Alasdair Lewis podkreślił olbrzymią rolę nowego projektu „IMOLA”.
Projekt ten jest wspierany przez  Europejską Komisję poprzez fundusze zarezerwowane  dla sądownictwa cywilnego.  Jednym z nadrzędnych celów projektu IMOLA  jest zwiększenie dostępności  do Rejestrów  Ksiąg Wieczystych oraz ułatwienie  rejestracji dokumentów transgranicznych.
W drugiej części dnia Dick Heimans, Zastępca  Dyrektora Działu Prawa Karnego (DG Justice), omówił kluczowe dla ELRA zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy Rejestrami Ksiąg Wieczystych.
Kontynuacją  tego tematu  była prezentacja Prezesa ELRA Alasdaira Lewisa oraz panel dyskusyjny  Profesora  Van Erp na temat swobodnego  przepływu  dokumentów urzędowych. Poranną sesję zakończyło podsumowanie na temat Aktów Poświadczenia Dziedziczenia.
Na zakończenie XVIII Walnego Zgromadzenia ELRA Ms Patricia Montgomery omówiła główne zasady funkcjonowania  rejestrów w Irlandii  Północnej.
© 1999-2021 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla