• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl

W dniu 24 października 2013r. przedstawiciele Stowarzyszenia - referendarze Marta Rękawek – Pachwicewicz i Iwona Skonieczna-Masłowska wzięły udział w konferencji "Challenges in E-justice" w Wilnie zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej z okazji objęcia przez Litwę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2013 roku.

Konferencję współorganizowało również litewskie Centralne Biuro Hipoteczne, Centrum Rejestrów i Krajowej Administracji Sądowej i Stowarzyszenie “INFOBALT”. Konferencja była doskonałym forum do wymiany doświadczeń związanych z informatyzacją sądownictwa w krajach Unii Europejskiej, w tym Polski. Podstawowym celem wdrażania idei E-Justice jest również pełna informatyzacja i połączenie rejestrów nieruchomości w krajach Unii Europejskiej, co podkreślali przedstawiciele Komisji Europejskiej (p. Heimans i p. Szmidt) oraz ELRA (p. Wouters i p. Louwman).
Ponadto zaprezentowano osiągnięcia rejestrów litewskich, szwedzkich i estońskich. Ze strony Stowarzyszenia polskimi doświadczeniami na polu informatyzacji rejestrów sądowych, a przede wszystkim informatyzacji ksiąg wieczystych podzieliła się referendarz sądowy dr Marta Rękawek-Pachwicewicz w wystąpieniu  nt. “New model of mortgage in the Polish law system”.
W dniu 25 października przedstawicielki Stowarzyszenia odbyły oficjalną wizytę w Centralnym Biurze Hipotecznym i zapoznały się z praktycznym funkcjonowaniem litewskich rejestrów sądowych.
Zaproszenie do uczestnictwa w tak prestiżowym przedsięwzięciu było ogromnym zaszczytem dla naszego Stowarzyszenia.

© 1999-2021 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla