• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło odpowiedzi na wnioski Stowarzyszenia o udzielenie informacji publicznej.
Pierwszy wniosek dotyczył analiz jakie były brane pod uwagę przy tworzeniu 100 nowych stanowisk sędziego w okręgach Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga oraz o nie utworzeniu w ich miejsce nowych stanowisk referendarza sądowego, a także liczby planowanych etatów sędziowskich i referendarskich w całym kraju w roku 2013. W dniu 6 grudnia 2012 roku Ministerstwo udzieliło odpowiedzi na większość pytań, a następnie, po prośbie Stowarzyszenia o uzupełnienie odpowiedzi, w dniu 28 grudnia 2012 r. Ministerstwo udzieliło dalszych wyjaśnień. Ministerstwo nie wykonało wniosku Stowarzyszenia w zakresie, w jakim obejmował on udostępnienie treści analiz branych pod uwagę przy podejmowaniu przedmiotowej decyzji kadrowej. Jednakże z treści drugiego pisma Ministerstwa wynika jednoznacznie, że analizy te dotyczyły tylko obciążenia pracą sędziów i referendarzy, nie rozpatrywano zaś możliwości odciążenia obecnie orzekających sędziów poprzez zatrudnienie nowych referendarzy. Z treści pisma nie wynika też czy brano pod uwagę wejście w życie 3 maja 2012 r. przepisów rozszerzających kompetencje referendarzy. Drugi wniosek dotyczył kryteriów doboru organizacji społecznych zaproszonych do konsultacji projektów aktów prawnych dotyczących kosztów sądowych. Z odpowiedzi Ministerstwa wynika, że - zgodnie ze standardami samego resortu - Stowarzyszenie powinno być do takich konsultacji zapraszane. Niestety nie potwierdza się to w praktyce, ani w przypadku nowelizacji Uksc (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/47800/katalog/47803), ani w przypadku ustawy o biegłych (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/68660/katalog/68663).
© 1999-2021 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla