• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl

W dniach 15-16 stycznia 2014 roku przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w konferencji "Proces wdrażania strategii wymiaru sprawiedliwości na tle doświadczeń europejskich oraz zaleceń i rekomendacji CEPEJ”, która odbyła się w Warszawie w Bibliotece Uniwersyteckiej zorganizowanej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management.

Konferencja była doskonałym forum do wymiany informacji dotyczących polskiej Strategii Wymiaru Sprawiedliwości na lata 2015-2020 na tle doświadczeń związanych z wdrażaniem nowych idei w sądownictwie w krajach UE: Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Finlandii. Uczestnikami konferencji była przede wszystkim kadra kierownicza sądów powszechnych, sędziowie, przedstawiciele instytucji NGO’s związanych z sądownictwem i samorządów zawodowych zawodów prawniczych.
Podczas pierwszego dnia konferencji wystąpili przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa i Komisji Europejskiej.
Drugiego dnia konferencji wystąpił również Sekretarz Generalny European Land Registry Association (ELRA) w Brukseli – pan Jorge Lopez z prezentacją nt. „Interoperability in Land Registries” (należy przypomnieć, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych jest członkiem ELRA).
Duża część tej prezentacji poświęcona była informatyzacji rejestrów w krajach Unii Europejskiej i projektu IMOLA, który w ramach wdrażania idei e-Justice promuje pełną informatyzację i połączenie rejestrów nieruchomości w krajach Unii Europejskiej, co jest również celem prac Komisji Europejskiej (por. dokument EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JUSTICE Version 1.03 z 17/09/2013 ANNEX I „European e-Justice Portal. Land Registers Interconnection – feasibility and implementation analysis”). Rozwinięciem tego tematu były prace warsztatowe w grupie IV. e- Justice - analiza możliwości pozyskania środków z UE moderowanej przez prof. zw. dr hab. Dariusza Szostka z Uniwersytetu Opolskiego. W grupie tej kwestie związane z informatyzacją rejestrów sądowych prezentowali m.in. Tomasz Janik – Prezes KRN, sędzia Bogdan Pękalski i sędzia Grzegorz Karaś z DIRS Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dr Berenika Kaczmarek-Templin – Zespół MS ds. Informatyzacji Postępowań Sądowych.

.

© 1999-2021 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla