• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl

W dniach 16-17 grudnia 2013 roku odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja pt. „Księgi wieczyste i hipoteka w praktyce sądowej i bankowej”. Organizatorem konferencji była Fundacja Na Rzecz Kredytu Hipotecznego w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia.

Fundacja Na Rzecz Kredytu Hipotecznego, w ramach swych celów statutowych, które obejmują wszechstronną działalność, w tym naukową, badawczą, oświatową, wydawniczą zmierzającą do wprowadzenia, udoskonalenia, usprawnienia funkcjonowania w systemie finansowo-bankowym i prawno-instytucjonalnym długoterminowych kredytów i pożyczek w oparciu o wykorzystanie różnych form zabezpieczenia na nieruchomości, po raz kolejny już organizuje konferencję poświęconą szeroko rozumianej problematyce bankowości hipotecznej oraz finansowania hipotecznego.
Tegoroczna, XII edycja Konferencji Wieczystoksięgowej miała ciekawy program i intensywny przebieg. Ponadto na podkreślenie zasługuje fakt, iż wykłady prowadzone były przez znakomitych prelegentów. Poruszono na niej wiele istotnych zagadnień hipotecznych, ciągle budzących wątpliwości w praktyce sądowej i bankowej oraz nowe instytucje, takie jak: ustanowienie hipoteki na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościwo-Kredytowej oraz o obrocie ekspektatywą własnościwego spółdzielczego prawa do lokalu na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 roku, IIICZP 104/12.
Program konferencji składał się z dwóch dni zajęć, które obejmowały wykłady oraz dyskusję w ramach nadesłanych przed konferencją pytań na podstawie ankiety (udostępnionej do wypełnienia m.in. na stronie internetowej naszego stowarzyszenia), jak również komentarz osób zaproszonych do Loży Komentatorów, którzy prezentowali własne, często odmienne zdanie.
W ramach pierwszego wykładu dr Tomasz Czech zaprezentował zagadnienia związane z wpisem hipoteki przymusowej na nieruchomości należącej do małżonków.
W dalszej kolejności swoje wystąpienie zaprezentował dr Jarosław Kuropatwiński przybliżając zagadnienie roszczenia o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poruszając w szczególności zagadnienie legitymacji biernej w procesie o uzgodnienie, problem przedawnienia się tego roszczenia. W ramach przedmiotowego wykładu poruszono również problematykę uzgodnienia stanu prawnego w sytuacji, gdy dla tej samej nieruchomości prowadzone są dwie księgi.
W ramach kolejnych wykładów przybliżono problemy hipoteczne z bieżącej praktyki sądów wieczystoksięgowych oraz problemy na styku praktyki notarialnej i bankowej dotyczące ksiąg wieczystych. Do najciekawszych wystąpień należały m.in. referat dr Bartłomieja Swaczyny z Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczący zastrzegania pierwszeństwa dla innej hipoteki przy ustanawianiu hipoteki oraz zmiana pierwszeństwa hipotek przy uwzględnieniu problematyki zmiany w wypadku powstania opróżnionego miejsca hipotecznego, referat sędziego dr Heleny Ciepłej poruszający problematykę budynku jako nieruchomości, a budynku jako odrębnej własności, referat Joanny Kornas z BRE Banku hipotecznego S.A. dotyczący istotnej problematyki komentarzy migracyjnych ujawnionych w księgach wieczystych oraz ich skutków prawnych i sposobów usuwania z ksiąg wieczystych, referat sędziego Zbigniewa Strusa dotyczący przeglądu orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie hipotek i nieruchomości.
Wystąpienia te były o tyle interesujące, że dawały uczestnikom konferencji bodziec do dyskusji nad najbardziej palącymi problemami hipotecznymi, pozwalały też spojrzeć na rozwiązania prawne dotyczące instytucji hipoteki z szerszej, innej  perspektywy, nie tylko z perspektywy sądu dokonującego wpisu w księdze wieczystej, ale także w kontekście bieżącej praktyki bankowej, czy notarialnej oraz z punktu widzenia przedstawicieli doktryny.
Wśród uczestników konferencji nie zabrakło przedstawicieli różnych profesji prawniczych mających w swej praktyce do czynienia z księgami wieczystymi i hipoteką, wśród nich sędziowie, referendarze sądowi, notariusze, adwokaci i radcowie prawni a także przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką bankowości hipotecznej.
Za zaproszenie oraz finansowe wsparcie uczestnictwa referendarzy sądowych na Konferencji należą się szczególne podziękowania Pani dr Agnieszce Tułodzieckiej – Prezes Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

© 1999-2021 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla