• OSRS

Ustawy

1. ustawa z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. z 2001r, Nr 98, poz. 1070 ze zmianami
2. ustawa z dnia 17 listopada 1964r Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 1964r, Nr 43, poz. 296 ze zmianami
3. ustawa z dnia 26 maja 1982r Prawo o adwokaturze, Dz.U. z 2002r, Nr 123, poz. 1058 ze zmianami
4. ustawa z dnia 6 lipca 1982r o radcach prawnych, Dz.U. z 2002r, Nr 123, poz. 1059 ze zmianami
5. ustawa z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2005r,  Nr 167, poz. 1398 ze zmianami
6. ustawa z dnia 18 grudnia 1998r o pracownikach sądów i prokuratury, Dz.U. z 1998r, Nr 162, poz. 1125 ze zmianami
7. ustawa z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy, Dz.U. z 1998r, Nr 21, poz. 94 ze zmianami
8. ustawa z dnia 16 września 1982r o pracownikach urzędów państwowych, Dz.U. z 2001r, Nr 86, poz. 953 ze zmianami
9. ustawa z dnia 1 lipca 2005r o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, Dz.U. z 2005r, Nr 169, poz. 169 10.   
10. ustawa z dnia 14 lutego 2003r o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, Dz.U. z 2003r, Nr 42, poz. 363 11.   
11. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2002r,  Nr 153, poz. 1270 ze zmianami
12. ustawa z dnia 25 lipca 2002r Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Dz.U. z 2002r, Nr 153, poz. 1269
13. ustawa z dnia 06 lipca 1982r o księgach wieczystych i hipotece, tekst jednolity w Dz.U. z 2001r, Nr 124, poz. 1361 ze zmianami
14. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U. z 2001r, Nr 106, poz. 1149 ze zmianami

Rozporządzenia

1. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów, Dz.U. z 2002r, Nr 187, poz. 1564 ze zmianami
2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2002r w sprawie aplikacji referendarskiej, Dz.U. z 2002r, Nr 201, poz. 1701 ze zmianami
3. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. z 2004r, Nr 265, poz. 2644
4. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987r Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych, Dz.U. z 1987r, Nr 38, poz. 218 ze zmianami
5. rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 18 września 2003r w sprawie stanowisk i wymagane kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegółowe zasady wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych, Dz.U. z 2003r, Nr 169, poz. 1647
6. rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 18 września 2003r, Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych, Dz.U. z 2003r, Nr 169, poz. 1646
7. rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 18 września 2003r w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych, Dz.U. z 2003r, Nr 169, poz. 1645
8. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003r, w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, Dz.U. z 2003r, Nr 162, poz. 1575
9. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003r w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, Dz.U. z 2003r, Nr 162, poz. 1574
10. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadania tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych, Dz.U. z 2003r, Nr 162, poz.1573
11. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Dz.U. z 2003r, Nr 162, poz. 1571 ze zmianami
12. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2003r w sprawie utrwalania treści wpisów w księgach wieczystych, Dz.U. z 2003r, Nr 49, poz.421
13. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002r w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego,  Dz.U. z 2002r, Nr 216, poz. 1830
14. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002r w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, Dz.U. z 2002r, Nr 17, poz. 164 ze zmianami
15. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001r w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, Dz.U. z 2001r, Nr 102, poz. 1122 ze zmianami
16. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996r w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych, Dz.U.z 1996r, Nr 154, poz. 753 ze zmianami
17. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 listopada 1982r w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania, Dz.U. z 1982r, Nr 39, poz. 257 ze zmianami

Inne akty prawne

1. uchwała zgromadzenia ogólnego sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 09 lutego 2004r w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego, M.P. z 2004r, Nr 11, poz. 176

© 1999-2021 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla