• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
W dniach 17-18 października 2012r przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Rejestrów Ksiąg Wieczystych w Brukseli. Głównym punktem spotkania była wizyta w Rejestrze Ziemskim w Brukseli (odpowiednik polskiego sądu wieczystoksięgowego) i zapoznanie się z jego funkcjonowaniem. Kilka uwag do funkcjonowania systemu wieczystoksiegowego w Belgii.
W Belgii rejestry podlegają Ministrowi Finansów, który sprawuje nadzór nad ich działalnością.
Rejestracja aktów notarialnych w Belgii jest o wiele mniej pracochłonna w stosunku do rozwiązań obowiązujących w polskich sądach wieczystoksięgowych.
Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest posiadanie przez Belgię doskonale działającego katastru nieruchomości, w którym każda nieruchomość jest bardzo dokładnie opisana i posiada swój indywidualny numer. Ponadto każdy rejestrator ma dostęp do bazy danych zawierającej wszystkich notariuszy aktualnie uprawnionych do wykonywania zawodu.
Akt notarialny, który wpływa do rejestru na początek podlega wstępnej rejestracji (odnotowuje się datę sporządzenia aktu , imię i nazwisko notariusza sporządzającego akt, liczbę stron dokumentu, imiona i nazwiska stron stających do aktu ), następnie osoba odpowiedzialna za rejestrację sprawdza w systemie jeszcze raz dane ze wstępnej rejestracji i uzupełnia je o tytuł aktu notarialnego np. umowa sprzedaży, sprawdza w bazie danych (powiązanej z systemem rejestracji aktów) czy notariusz sporządzający akt notarialny rzeczywiście ma prawo do wykonywania zawodu, identyfikuje nieruchomość, która jest przedmiotem umowy poprzez wskazani numeru pod jakim jest zaewidencjonowana w katastrze nieruchomości.
Na koniec system generuje indywidualny numer dla danego aktu notarialnego.
© 1999-2021 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla