• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
W dniu 23 lutego 2012 r. przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych wzięli udział w pierwszej debacie "Okrągłego Stołu dla Sądownictwa" przeprowadzonej pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego a zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Debata odbyła się w siedzibie Sądu Najwyższego przy pl. Krasińskich w Warszawie.
W debacie wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji: Krajowej Rady Komorniczej, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Instytutu Prawa i Społeczeństwa, Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", Stowarzyszenia "Themis", Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Prokuratorów RP, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości.

W wystąpieniu inicjującym dyskusję Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego SSN Stanisław Dąbrowski, wskazał, odnosząc się do propozycji powierzenia mu nadzoru administracyjnego nad sądami, iż widziałby taki nadzór w postaci "odchudzonej" w stosunku do nadzoru obecnie sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości. Nadzór taki byłby również bardziej nastawiony na pomoc sądom niż ich kontrolę. Sędzia Dąbrowski nie wykluczył również zastosowania modeli mieszanych. Zauważył, iż decyzja Ministra Sprawiedliwości o likwidacji szeregu sądów jest błędna oraz stanowi próbę obejścia zasady nieprzenaszalności sędziów. Odnosząc się do modelu dochodzenia do zawodu sędziego, prognozował, iż w przyszłości przeważy model mieszany - droga do zawodu sędziego będzie wiodła zarówno z wolnych zawodów prawniczych jak i poprzez specjalną aplikację i praktykę w sądach.

Poseł Ryszard Kalisz - Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w swoim wystąpieniu wskazał na brak wypracowania przez sędziów modelu uczestnictwa w życiu publicznych, pomimo iż sędziowie są funkcjonariuszami publicznymi i podlegają publicznej ocenie. Głos sędziów i wymiaru sprawiedliwości jest w chwili obecnej słabo słyszany i nie przyciąga uwagi opinii publicznej.

Prof. Jacek Gołaczyński jako przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości wskazał, iż proponowane zmniejszenie liczby sądów ma służyć lepszemu dysponowaniu zasobami ludzkimi w sądach. Kwestie oszczędności miały według niego w tym zakresie drugorzędne znaczenie. Wskazał, iż bardzo dużą część czasu pracy zajmuje sędziom pisanie nadmiernie rozwiniętych uzasadnień, które przypominają artykuły naukowe. Zapowiedział projekt zmian ustawodawczych pozwalających na ograniczenie uzasadnienia do ustnych motywów nagranych do protokołu elektronicznego.

Dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podniósł brak dialogu społecznego prowadzonego przez rząd w zakresie proponowanych zmian dotyczących likwidacji sądów. Wskazał również na brak rozwiązań w zakresie pomocy prawnej dla osób, których nie stać na skorzystanie z prawnika.

SSN Katarzyna Gonera - członek KRS wskazała na konieczność rozszerzenia kompetencji referendarza sądowego (np. o postępowanie w sprawach o wykroczenia). Zauważyła, iż koncepcja przedstawiona przez SSP "Iustitia" a przewidująca dojście do zawodu sędziego z innych zawodów prawniczych nie może w praktyce zapewnić obsadzenia wszystkich stanowisk sędziowskich. Zakwestionowała też podniesienie wieku wymaganego do objęcia stanowiska sędziego do 35 lat.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych zwrócili uwagę na brak konsultacji społecznych poprzedzających poważne zmiany planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości co do struktury sądownictwa.
Odnieśli się ze zrozumieniem do problemów, jakie napotyka KRS przy ocenie kandydatów na sędziego wywodzących się z szeregów referendarzy sądowych.
Stowarzyszenie zgłosiło propozycję rozszerzenia kompetencji referendarzy sądowych zamiast tworzenia nowego stanowiska i szczebla w karierze sądowniczej – sędziego na próbę czy też grodzkiego bądź sędziego pokoju. Przedstawiciele Stowarzyszenia podkreślili, iż jest to rozwiązanie tańsze, albowiem stanowisko referendarza sądowego już istnieje, jest obsadzone przez znaczną liczbę osób oraz utrwaliło się już w strukturze sądownictwa. Jako przykładowe nowe obszary objęte kompetencjami referendarzy sądowych wskazano postępowanie w sprawach o wykroczenia czy postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.
Propozycje Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych spotkały się ze zrozumieniem członków stowarzyszeń sędziów SSP „Iustitia” i „Themis”, którzy poparli ideę rozszerzenia kompetencji referendarzy sądowych, zwracając jednocześnie uwagę na ewentualną konieczność zmiany konstytucji w tym zakresie.

Uczestnicy Okrągłego Stołu dla Sądownictwa zwrócą się także z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie dialogu w ramach Okrągłego Stołu dla Sądownictwa ze wszystkimi środowiskami biorącymi udział w tej inicjatywie.
© 1999-2021 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla