• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych przedstawiło stanowisko wobec przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu, którego przedmiotem są postępowania elektroniczne, w tym postępowanie w przedmiocie elektronicznego bankowego tytułu egzekucyjnego (E-BTE) oraz ogólne reguły postępowania klauzulowego.
Wśród przedstawionych uwag znalazło się poparcie postulatu PKPP Lewiatan z 6 września 2011, aby zwolnić pełnomocników procesowych z bezwzględnego obowiązku składania dokumentu pełnomocnictwa do akt, a w zamian wymagać od nich samego tylko oświadczenia o zakresie i źródle umocowania. Stowarzyszenie proponuje także zwolnić podmioty ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym z obowiązku składania do akt sprawy odpisów z rejestru. Zdaniem Stowarzyszenia, są to rozwiązania, które sprawdziwszy się w postępowaniu elektronicznym, mogą być stosowane także na gruncie ogólnych reguł procesu.
W zakresie projektowanych zmian w EPU, Stowarzyszenie zwraca uwagę na niebezpieczeństwo wielokrotnego ponawiania prób uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty i wskazuje, że jest ono realne nie tylko w EPU ale i w zwykłym postępowaniu upominawczym. Stowarzyszenie postuluje też umożliwienie pozwanym zaskarżania nakazu zapłaty w EPU nie tylko w całości ale i w części.
Wyrażono opinię, że prawo powinno zniechęcać do wnoszenia powództw bezzasadnych w sposób oczywisty, wątpliwych oraz przeciwko osobom, których miejsca zamieszkania powód nie zna. W związku z tym zaproponowano, aby po przekazaniu sprawy z e-sądu do sądu zwykłego z przyczyn innych niż sprzeciw, uzupełnieniu podlegała opłata od pozwu.
W zakresie E-BTE, zwrócono uwagę na poprawne, tj. niekazuistyczne ujęcie kompetencji procesowych referendarza sądowego w tym postępowaniu i zaproponowano, aby w ten sam sposób ująć kompetencje procesowe referendarza także w „papierowych” wersjach procedur klauzulowej i upominawczej. Stowarzyszenie powołało się na rekomendacje zawarte w analizie zleconej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w 2010 roku.
W zakresie ogólnych reguł postępowania klauzulowego, Stowarzyszenie postuluje przyspieszenie postępowania egzekucyjnego poprzez wykorzystanie czynności doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji do jednoczesnego doręczenia dłużnikowi odpisu postanowienia klauzulowego. Ma to zaoszczędzić niepotrzebnego wpływu pism do sądów w toku egzekucji i skrócić czas pozostawania wierzyciela w niepewności co do prawomocności postanowienia klauzulowego.
Na koniec Stowarzyszenie wyraziło nadzieję, że proces informatyzacji procedur sądowych będzie postępować i że w przyszłości EPU stanie się procedurą obligatoryjną dla tzw. powodów masowych.
© 1999-2021 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla