• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
W dniach 5, 6 i 7 kwietnia 2011 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w pracach Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrującej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655) i poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3361).
Streszczenie prac w komisji:
-w konsekwencji unormowania przyjętego w art. 11 usp, w art. 22a § 2 usp, zasadę przydzielania do wydziału wyłącznie referendarzy sądowych ograniczono do wydziałów kw i zastawu rejestrowego;
-proponowana zmiana art. 36a usp nie została zaakceptowana-nie zaakceptowano nawet propozycji aby referendarzy sądowych pełniących funkcję przewodniczących wydziałów zapraszać na zebranie sędziów nawet bez prawa głosu;
-przyjęto wykreślenie z projektowanego art. 57c wymogu poddania ocenie poziomu wiedzy prawniczej kandydata na sędziego, ponadto w § 2 art. 57c wymóg dołączenia odpisu zaświadczenia o złożeniu egzaminu sędziowskiego zastąpiono wymogiem dołączenia odpisu zaświadczenia o złożeniu wymaganego egzaminu-skutek tej zmiany jest taki, że dopuszczalne stanie się dołączenia przez referendarza sądowego zaświadczenia o zdaniu innego zawodowego egzaminu, nie tylko sędziowskiego, także adwokackiego, radcowskiego itp.;
-w art. 149 wprowadzono zmianę, w zakresie wymogów jakie musi spełnić kandydat na referendarza - zamiast dotychczasowego "odbył aplikację radcowską, adwokacką, notarialną i złożył odpowiedni egzamin” pozostało "zdał egzamin adwokacki, radcowski i notarialny";
-zmiana organu powołującego referendarza z ministra na prezesa Sądu Apelacyjnego - niestety przeszła mimo pewnych wątpliwości - zadecydował głos Ministra Sprawiedliwości;
-do katalogu przepisów dot. statusu sędziego które stosować należy odpowiednio do referendarzy sądowych proponowanych w art. 151b § 3 usp - w stosunku do wersji projektowanej dodano jedynie pozostałe paragrafy art. 82a - w pierwotnym projekcie do referendarza stosował się jedynie § 1; co do pozostałych a w szczególności art. 95 i art. 96 - Minister wypowiedział się, że nie może się na to zgodzić gdyż to są obciążenia budżetowe, które nie zostały przekonsultowane z ministerstwem finansów i nie mogą zostać wprowadzone;
-mimo dużego poparcia KRS-u i Stowarzyszeń Sędziowskich, nie udało wyrzucić z art. 153b zasady, że absolwenci aplikacji ogólnej bez konkursu będą obejmować wakaty referendarskie -pozostali kandydaci na referendarzy muszą startować w konkursie.
© 1999-2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla