• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
W dniu 22 stycznia 2011 roku w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów:
- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów (OSAS)
-
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych (OSRS)
Podczas spotkania potwierdzono wolę współpracy obu Stowarzyszeń i omówiono jej zasady, w szczególności w zakresie ewentualnych prac mających przybrać formę Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości.
Przedmiotem dyskusji była głównie analiza katalogu dodatkowych czynności, jakie mogliby wykonywać asystenci sędziów. OSRS popiera dążenia asystentów do uzyskania „samodzielności” w wykonywaniu niektórych czynności pomocniczych i przygotowawczych dla sędziego. Zakres tych czynności winien być wyczerpująco uregulowany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów oraz w Regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. Oba Stowarzyszenia zgodziły się, że czynności z zakresu ochrony prawnej należą do wyłącznej kompetencji referendarzy sądowych.
Potwierdzono dotychczasowe uzgodnienia dotyczące konieczności uregulowania wynagrodzeń zasadniczych asystentów sędziów sądów powszechnych w akcie rangi ustawowej w sposób zapewniający ich zdecydowane podwyższenie i gwarantujący ich proporcjonalny stały wzrost. Jednakże OSRS stoi na stanowisku, że wynagrodzenie zasadnicze asystenta sędziego winno być kształtowane przy zachowaniu proporcji na stanowiskach urzędniczych uregulowanych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych i nie powinno być zależne od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego.
Potwierdzono również zasadność utworzenia stanowiska starszego asystenta sędziego sądu powszechnego.
Zaakceptowany został pomysł wystąpienia ze wspólnym apelem dotyczącym podjęcia prac legislacyjnych mających na celu uproszczenie procesu windykacji należności na etapie postępowania klauzulowego w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2010 r., sygn. P 28/08.
© 1999-2021 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla