• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ukazała się kolejna, trzecia już wersja projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem.
Projektodawca nie uwzględnił żadnej z uwag Stowarzyszenia, a w uzasadnieniu odniósł się tylko do dwóch spośród nich.
Fragmenty uzasadnienia projektu:
”Uwaga dotycząca zakresu proponowanego art. 782 § 2 k.p.c. (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych) nie jest trafna. Nie ma podstaw aby nakazom zapłaty (poza nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym) nadawać klauzulę wykonalności z urzędu i w ten sposób odmiennie traktować go od innych orzeczeń sądu /..../ Uwaga co do niecelowości powierzenia w projektowanym art. 9202 k.p.c. czynności wyjawienia majątku referendarzowi sądowemu uzupełniona o sugestię przekazania ich komornikowi (Krajowa Rada Komornicza) jest niezasadna. Przekazanie tych czynności komornikowi oznaczałoby przekroczenie jego ustawowych kompetencji, dlatego uznać należy je za niedopuszczalne. Przekazanie zaś czynności wyjawieniowych referendarzowi sądowemu jest natomiast w pełni zgodne z tymi zasadami. Doświadczenia niemieckie wskazują, że takie rozwiązanie jest bardzo efektywne.Uwaga dotycząca proponowanego art. 9202 k.p.c. (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych), postulująca umożliwienie referendarzom nakładanie grzywien w postępowaniu o wyjawienie majątku, nie jest trafna. Orzekanie o grzywnie należy do sfery wymiaru sprawiedliwości, dlatego powinna być zastrzeżona wyłącznie dla sądu."
Projektodawca nie odniósł się natomiast w żaden sposób do uwag Stowarzyszenia dotyczących art. 47[1] Kpc, czyli problematyki techniki legislacyjnej, której praktycznym skutkiem jest upoważnienie referendarza do poszczególnych czynności procesowych zamiast do określonych spraw sądowych. W uzasadnieniu pominięto także uwagi Stowarzyszenia do art. 773 § 1[1], 3 i 4, art. 34, art. 89 i art. 795 Kpc oraz art. 19 i art. 25 ust. 2 Uksc.
© 1999-2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla