• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl

"Mając na uwadze rozszerzenie zakresu spraw rozpoznawanych przez referendarzy, Krajowa Rada Sądownictwa wyraża zaniepokojenie brakiem planowanego wzrostu zatrudnienia w tej grupie zawodowej. Planowane zwiększenie zatrudnienia wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jest niewystarczające" - czytamy w uchwale nr 1141/2011 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wniosku do Ministra Sprawiedliwości oraz do Ministra Obrony Narodowej o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych i sądów wojskowych.
W dniu 26 kwietnia 2011 roku przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – P. Grzegorzem Wałejko – podczas spotkania poruszono temat m.in. czasu pracy referendarza sądowego, pozycji ustrojowej referendarza sądowego w projektowanej zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy nr 3655).
W dniu 8 kwietnia br. Krajowa Rada Sądownictwa uchwaliła Propozycje do założeń harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na 2012 rok w części obejmującej szkolenia ustawiczne sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. Punkt 8 tego dokumentu skupia się na szkoleniach dla referendarzy sądowych.
W dniach 5, 6 i 7 kwietnia 2011 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w pracach Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrującej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655) i poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3361).
Streszczenie prac w komisji:
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury uruchomiła szkolenie internetowe w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.3. Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.
W dniu 30 marca 2011 roku odbyła się debata pt. "Jeśli nie sędzia to kto?", zorganizowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Tematem debaty był przede wszystkim podział kompetencji procesowych pomiędzy sędziów, asystentów i referendarzy oraz status ustrojowy tych grup urzędników.
Zapis wideo debaty jest dostępny na stronie http://lex.pl/legislacja/.
Na stronie organizatora debaty znajduje się także pisemne uzupełnienie wypowiedzi przedstawiciela OSRS oraz informacja statystyczna na temat zatrudnienia referendarzy i asystentów w sądach powszechnych. Komentarze w mediach.
W dniu 22 marca 2011 roku odbyło się spotkanie na Wydziale Prawa i Administracji  UMCS z cyklu "Prawnicy w pracy" zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin, zrzeszające studentów WPiA UMCS oraz WPPKiA KUL, podczas którego przedstawiciele OSRS przedstawiali zawód referendarza sądowego.
© 1999-2024 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla