• OSRS
Regulamin Forum Dyskusyjnego

strony internetowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych


I. Przepisy wstępne

 1. Regulamin Forum Dyskusyjnego strony internetowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych (http://www.referendarz.pl ), zwanym w dalszej treści "forum", określa zasady funkcjonowania forum, zasady prowadzenia dyskusji i wymiany poglądów, prawa i obowiązki użytkowników oraz kompetencje administratora i moderatora forum.

 2. Uczestnictwo w forum wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

 3. Definicje pojęć:

  • Administrator - osoba zarządzająca systemem strony internetowej i forum

  • Moderator - osoba zarządzająca merytoryczną stroną forum, odpowiedzialna za utrzymanie porządku w określonej kategorii forum i przestrzeganie niniejszego regulaminu

  • Użytkownik - osoba zarejestrowana w serwisie referendarz.pl, zgodnie z treścią i wymogami udostępnionego formularza rejestracyjnego

  • Nick - nazwa pod jaką użytkownik forum publikuje swoje wypowiedzi (posty)

  • Profil (konto) - dane osobowe i indywidualne ustawienia na forum każdego użytkownika (m.in. sygnatury i avatary)

  • Ranga - stopień odzwierciedlający zaangażowanie użytkownika w prowadzone na forum dyskusje oraz uprawnienia niektórych użytkowników

  • Sygnatura (podpis) - tekst wyświetlany pod każdym postem; każdy użytkownik może go zdefiniować w swoim profilu

  • Temat - nazwa (temat) rozpoczętej dyskusji (wątku)

  • Post - każda pojedyncza wypowiedź w wybranym temacie

  • Avatar - obrazek wyświetlany przy użytkowniku, który każda zarejestrowana osoba w profilu może wybrać z galerii emblematów

II. Prawa i obowiązki użytkowników Forum

 1. Użytkownicy forum zobowiązani są do przestrzegania norm prawnych i obyczajowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Użytkownicy forum zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego zgodnie z jego treścią i wymogami, w szczególności zobowiązani są do podania swoich rzeczywistych danych osobowych (imię i nazwisko) - pozostałe dane w tym takie jak nick mogą być dowolnie wybrane, przy zachowaniu postanowień niniejszego regulaminu.

 3. Użytkownicy forum publikują swoje wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator forum nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.

 4. Użytkownicy mają prawo do zamieszczania nowych tematów dyskusyjnych w dostępnych działach podanych w forum.

 5. Każdy z użytkowników forum ma prawo do udzielania odpowiedzi w istniejących tematach.

 6. Zarejestrowani użytkownicy mogą otrzymywać na wskazane konta e-mail wiadomości z treścią odpowiedzi udzielanych na ich posty.

 7. Zarejestrowani użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie na wskazane konta e-mail materiałów informacyjnych, wiadomości z treścią reklamową i ofertową, w związku z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością.

 8. We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem forum jego użytkownik może uzyskać pomoc od moderatora forum.

 9. Zamieszczanie tego samego wątku w kilku kategoriach jest niedozwolone. Wątki należy umieszczać zgodnie z ich treścią, we właściwych kategoriach.

 10. Nowy wątek powinien składać się z tytułu (wyodrębnionego) oraz treści stanowiącej jego rozwinięcie, jako podstawę do dyskusji.

 11. Treść wypowiedzi powinna być napisana w poprawnej polszczyźnie, bez błędów. W przypadku dłuższych wypowiedzi należy je przygotować w zewnętrznym edytorze tekstu. Treść wypowiedzi winna być merytoryczna, związana z tematyką wątku i zrozumiała dla innych użytkowników.

 12. Niedopuszczalne są wypowiedzi o znamionach niesnasek i nieporozumień osobistych między użytkownikami forum. Wszystkie treści i poglądy umieszczane na forum winny zachowywać ogólnie przyjęte zasady kultury i szacunku dla poglądów innych osób. Niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów i zwrotów obraźliwych.

 13. Używanie na forum więcej niż jednego loginu, tzw. nicka, przez użytkownika jest zabronione i będzie skutkować zablokowaniem konta (banem).

 14. Zabrania się używania avatarów (obrazków symbolicznych) wybranych wcześniej przez administratora, moderatorów i innych użytkowników. Jeżeli wystąpi taki przypadek - na prośbę użytkownika, który wybrał emblemat jako pierwszy, należy dokonać zmiany avatarów.

 15. Wykorzystywanie forum w celach ogłoszeń i reklamy w jakiejkolwiek formie dla towarów, usług, stron internetowych itd., jest zabronione. Nieprzestrzeganie tej reguły skutkuje całkowitym zablokowaniem dostępu do forum (ban).

 16. Forum i Księga Gości nie służy komentowaniu tekstów. Dodanie na forum wątku będącego komentarzem do tekstu skutkuje jego usunięciem. Tekst może być komentowany przy okazji innego tematu, związanego z tekstem. W takim przypadku należy podać link do danego wątku z informacją o komentarzu tekstu na forum.

III. Moderator Forum

 1. Moderator nadzoruje dyskusje prowadzone na forum oraz ich zgodność z przyjętymi zasadami.

 2. Moderator organizuje prace i dyskusje na forum, rozwiązuje problemy użytkowników udzielając im niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania forum. W razie konieczności moderator przenosi tematy do właściwych działów lub je zamyka w razie braku zainteresowania.

 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad wypełnienia formularza rejestracyjnego moderator pozostawia konto zablokowane, a po upływie 7 dni trwale usuwa dane użytkownika z serwisu. Na wniosek użytkownika moderator pomaga w zmianie danych ujętych w formularzu rejestracyjnym.

 4. Moderator może upomnieć użytkownika forum w razie naruszenia przez niego norm wskazanych w niniejszym regulaminie, może również zablokować (ban) czasowo lub na stałe jego konto.

 5. Moderator usuwa temat lub post, jeżeli np.: zawiera on treści wulgarne, stanowi reklamę, naruszenie praw autorskich lub w inny sposób narusza przepisy prawa, dubluje istniejący temat, treść postu jest niezrozumiała.

 6. Na wniosek użytkownika moderator może usunąć jego post lub temat, jeżeli pozostali wypowiadający się w danym wątku wyrażą na to zgodę.

 7. Moderator dba o poprawność językową wypowiedzi na forum. W przypadku rażących błędów językowych moderator może dokonać korekty wypowiedzi nie zmieniając jej sensu ani stylu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i jego zmiany obowiązują od dnia jego uchwalenia.

 2. Ustalenie treści regulaminu, jej zmiana należy do kompetencji Administratora strony http://www.referendarz.pl.

 3. Wątpliwości i sprawy sporne związane z funkcjonowaniem forum oraz interpretacją regulaminu rozstrzyga Administrator.

 4. Brak akceptacji regulaminu bądź zmian jego postanowień jest równoznaczny rezygnacji z uczestnictwa w forum i usunięciem konta użytkownika przez Administratora

 5. Do ochrony danych osobowych zarejestrowanych użytkowników forum stosuje się zapisy ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
Skrzynka PM

Nie jesteś zalogowany.

Statystyki PM

10527 wiadomości

0 wiadomości z ostatnich 7 dni

0 wiadomości z ostatnich 30 dni

4 wiadomości z ostatnich 365 dni

Statystyki Forum

 • Łącznie użytkowników:3364
 • Najnowszy użytkownik:Gosia737
 • Łącznie postów:67.7k
 • Łącznie wątków:11.1k
 • Łącznie Sekcji:5
 • Łącznie Kategorii:15
 • Otwartych Dzisiaj:0
 • Otwartych Wczoraj:1
 • Odpowiedzi Dzisiaj:0
 • Odpowiedzi Wczoraj:6

Przeszukaj Forum

Słowa kluczowe
© 1999-2024 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla