Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

!Informacja nt. plików cookie ze strony www.referendarz.pl!

W dniu 13 maja 2011 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w pracach Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrującej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655) i poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3361).
Powierzenie referendarzom sądowym czynności z zakresu ochrony prawnej, w tym możliwości wydawania postanowień o zwolnieniu od kosztów sądowych jest zgodne z konstytucją – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2011 roku, sygn. P 38/08.
komunikat prasowy
sentencja wyroku
sentencja i uzasadnienie wyroku
Publikacja: Dz.U. z 2011 r., nr 109, poz. 640
Opinia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych przesłana do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 29 kwietnia 2011 roku do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw, przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego.
© 1999-2017 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla