• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

!Informacja nt. plików cookie ze strony www.referendarz.pl!
"Mając na uwadze rozszerzenie zakresu spraw rozpoznawanych przez referendarzy, Krajowa Rada Sądownictwa wyraża zaniepokojenie brakiem planowanego wzrostu zatrudnienia w tej grupie zawodowej. Planowane zwiększenie zatrudnienia wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jest niewystarczające" - czytamy w uchwale nr 1141/2011 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wniosku do Ministra Sprawiedliwości oraz do Ministra Obrony Narodowej o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych i sądów wojskowych.
© 1999-2018 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla