Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

!Informacja nt. plików cookie ze strony www.referendarz.pl!

W artykule dotyczącym wykładni przepisów w zakresie m.in. przyznawania nagród dla referendarzy sądowych opublikowane zostało stanowisko Departamentu Legislacyjno Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2007r (DL-P-II-4141-66/07).
W dniu 30.03.2007r Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Ministra Sprawiedliwości, w dniu 29.05.2007r do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie oraz w dniu 29.05.2007r do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pismo przekazane wg właściwości do Ministerstwa Sprawiedliwości) o dokonanie wykładni przepisów dotyczących wynagradzania referendarzy sądowych w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, pracę wykraczającą poza zakres obowiązków przewidzianych w opisie stanowiska pracy, dodatkowego wynagrodzenia w postaci nagród, dodatkowego wynagrodzenia za sprawowanie patronatu nad aplikantami referendarskimi.
© 1999-2017 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla