• OSRS
Organizację, cele i działalność Stowarzyszenia, prawa i obowiązki członków, strukturę władz i ich kompetencje, działanie Sekcji Stowarzyszenia, sprawy majątkowe oraz zagadnienia związane ze zmianą Statutu, reguluje Statut Stowarzyszenia i Regulaminy.
Pracę Zarządu Stowarzyszenia oraz działanie Sekcji Stowarzyszenia reprezentowanych przez Delegatów Sekcji, Komisji Rewizyjnej, szczegółowo określają regulaminy tych organów przez nie uchwalone.

© 1999-2019 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla