Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

!Informacja nt. plików cookie ze strony www.referendarz.pl!

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ukazała się kolejna, trzecia już wersja projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem.
W dniu 14 stycznia 2011 roku Zarząd Stowarzyszenia przesłał Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka uwagi Stowarzyszenia do projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych (druk sejmowy nr 3351).
W dniu 11 stycznia 2011 roku przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych wziął udział w wysłuchaniu publicznym przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk 3655).
W swoim wystąpieniu skupił się m.in. na problemie zbyt wąskich i niedookreślonych kompetencji procesowych referendarza sądowego. Wątek kompetencji oraz statusu ustrojowego referendarzy został podniesiony również we wspólnej opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR (pkt 1 i pkt 2.8).
Pełna treść wszystkich wystąpień będzie opublikowana w biuletynie z posiedzenia komisji sejmowej, który będzie dostępny na podstronie Komisji w serwisie internetowym Kancelarii Sejmu.
W dniu 12 stycznia 2011 roku przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrującej projekt ustawy o egzaminach prawniczych (druk sejmowy nr 3351).
W dniu 7 stycznia 2011 roku przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych wzięli udział w spotkaniu organizacji społecznych związanych z sądownictwem i prokuraturą, którego efektem jest wspólne oświadczenie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655).
© 1999-2017 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla