Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

!Informacja nt. plików cookie ze strony www.referendarz.pl!

W dniu 8 września 2007r w Krakowie, Władze Stowarzyszenia zorganizowały spotkanie dla osób zrzeszonych, jak i nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Przedmiotem spotkania było m.in. omówienie ostatniej zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r, nr 136, poz. 959) i zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r, nr 115, poz. 792) oraz wysłuchanie uwag i propozycji ze strony przybyłych na nie referendarzy sądowych, odwołujących się do funkcjonowania instytucji referendarza sądowego w Polsce. 
© 1999-2017 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla