Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

!Informacja nt. plików cookie ze strony www.referendarz.pl!

W dniu 18.04.2007r Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie oraz do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pismo przekazane wg właściwości do Ministerstwa Sprawiedliwości) o dokonanie wykładni wraz z podaniem podstawy prawnej przepisów dotyczących czasu pracy i wynagradzania referendarza sądowego.
© 1999-2017 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla